مي سرايي تو :

مي سرايم من

اي سراينده ي وجود و سجود ،

اي بزرگ يگانه ، اي معبود ،

تو به يك قطره آب ، من با اشك ،

تو ، يه پيمانه خاك ، من با خون ،

مي سرايي تو ،

مي سرايم من :

- با نشان ،

- بيكرانه ،

- اي موعود ،

- اي بزرگ يگانه ، اي معبود .

 

سيد فتح الله صدري زاده ، تهران

– 20 آذرماه 1382

مولوي :

آب  را  و  خاك  را  بر هم زدي

ز آب و گل ، نقش تن آدم زدی

 

مهندس صغيری ( بوشهر ) : نام نامی الله هماره تسکين دل بيقرار عاشقان است !

/ 1 نظر / 3 بازدید