عاشقانه-155 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

شكست عهد من و گفت هر چه بود گذشت

به گـريه گفتمش آري ولي چه زود گذشت

بهار بـود و تـو بـودي و عـشق بـود و امـيد

بهار رفـت و تـو رفـتي و هر چه بود گذشت

شبي به عمر گرم خوش گذشت آن شب بود

كه در كـنار تــو بـا نـغمه و سـرود گـذشت

چه خاطرات خوشي در دلم به جاي گذاشت

شبي كـه بـا تــو مـرا در كـنار رود گـذشت

گـشود بـس گـره آن شب ز كـار بسته ي ما

صبا چو از سـر آن زلـف مشك سـود گذشت

 

ايرج دهقان ( متولد 1304 شمسي در ملاير )

 

/ 0 نظر / 2 بازدید