عاشقانه-181

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آرم آغـاز در ايـن نامه ز تـو نـام خـدا را

 

آن كـه آشفته ز گيسـوي بتان خاطر ما را

 

 

                                                                    دهقان ساماني

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید