حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السلام :

امور عالم بر سه گونه است: حلال آشکار و حرام آشکار و شبهاتی ميان اين دو.هر کس از موارد شبهه ناک پرهيز کند مسلماً نسبت به موارد قطعی پرهيزگارتر است، چون گناهان قرقگاه خداوند است و هر کس گله خود را در اطراف قرقگاه بچراند ممکن است وارد آن شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید