از شعر نيمايی تا بهارستان-۶۲

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

راست آمد گفته ي سيمرغ ،

از پس هفتاد روز و شب گذشتن از ميان دشت آتش زا ،

از پس هشتاد روز و شب گذشتن از ميان سرزمين سوزن و خارا ،

ناجي اعظم تو بودي ،

رهنمايم شو به سوي شهرهاي كامراني .

 

منوچهر شيبانی

 

عمه خانوم : شعر زيبايي بود اونم از زبان سيمرغ ..

/ 2 نظر / 4 بازدید
خیابان دراز

سلام.ماتا اومديم شمع ها رو فوت کنيم...ديديم...شمع ها رو دوستام خاموش کردند... ببينم تولد شما چه وقته؟