عاشقانه-84

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دوست شما كسي است كه همه واقعيت ها را درباره

 

 شما مي دانـد ، و با اين حـال شما را دوست دارد !

 

 

پرمودابترا

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید