داستان مثل‌ها / از این ستون به آن ستون فرج* است

جلاد جلو آمد و حکم قاضی را به حاکم نشان داد.

حاکم گفت: مگر دستور جدید قاضی به شما نرسیده است؟‌

جلاد گفت: آخرین دستور همین است.

حاکم گفت: این مرد بی گناه است، او را آزاد کنید. قاتل اصلی دیشب به کاخ من آمد و گفت وقتی خبر اعدام این مرد را شنیده،‌ ناراحت شده که خون این مرد هم به گردن او بیفتد و بااینکه می‌ترسیده، خودش را معرفی کرد. من هم او را نزد قاصی فرستادم و سفارش کردم که مجازاتش را تخفیف دهد. مرد مسافر را آزاد کردند. او گفت : اگر مرا از آن ستون به این ستون نمی‌بستید تا حالا ‌مرا اعدام کرده بودید. اگر خدا بخواهد از این ستون به آن ستون فرج است .

کاربرد مثل:

این ضرب المثل را هنگامی به کار می‌برند که فردی ناامید است و او را دلداری می‌دهند که ممکن است در اندک فرصتی راه چاره پیدا شود.

 

*فرج به معنای گشایش در کار و رفع مشکل است.

مردم سالاری : فرشته روشن‌ضمیر

/ 0 نظر / 53 بازدید