حافظ :

 

زلف بر بادمده تا ندهی بر بادم
ناز بنياد نکن تا نکنی بنيادم
می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سرمکش تا نکشد سر به فلک فريادم
/ 1 نظر / 2 بازدید
Solh

بيانيه‌ی کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران – پن‌لاگ درباره‌ی انتخاباب رياست جمهوری ايران : مردم ایران در آستانه‌ی گزینش دیگری ایستاده‌اند، گزینشی که با هیچ کدام از معیارهای انتخابات آزاد و دمکراتیک هم‌خوانی ندارد. نامزدهای این انتخابات همگی در طیف سیاسی و اندیشه‌ای حکومت اسلامی قرار دارند و توسط شورای نگهبان و رهبر حکومت تاييد شده اند. خرد و وجدان شهروند ایرانی برای گزینش آزاد سرنوشت خویش در این انتصابات به سخره گرفته شده است. بنابراین کانون وب‌لاگ نویسان ایران در انتخاباتی که: - آزادی بیان و نشر و اندیشه در آن جرم به شمار می‌آيد. - حقوق دمکراتیک شهروند ایرانی و وجدان و خردش پایمال می شود - از نامزدي نیروهای دگراندیش و بیرون از حکومت اسلامی جلوگیری می‌شود شرکت نمی‌کند و همگان و به‌ويژه وبلاگ‌نويسان را به شرکت نکردن در اين نمايش رسوا فرامی‌خواند. کانون وب‌لاگ نویسان ایران