موعظه :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

پیرمردی گرسنه و بیمار

گوشه ی قهوه خانه ای می خفت

رادیو باز بود و گوینده

از مضرات پرخوری می گفت

 

 

                                                        عمران صلاحی

/ 0 نظر / 4 بازدید