با این واژه‌سازی‌ها این قند پارسی به جای بنگاله به ترکستان می‌رود :

عارف واحد‌ناوان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه‌های جدید مصوب خود را اعلام کرد.


فرهیختگان : برخی واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دفتر هشتم «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان» به این شرح اعلام شده‌اند: «فست‌فود»: «غذای فوری»، «فراکشن»: «جناح»؛ «ویو»: «دید، چشم‌انداز‌، منظره»؛ «اینفورمیشن اکیوریسی»: «درستی اطلاعات»؛ «سوروی»: «پیمایش»؛ «اینفورمیشن الیزیشن»: «اطلاعاتی‌شدن»؛ «اینفورمیشن ایجنسی»: «بنگاه اطلاع‌گزاری»؛ «اینفورمیشن آنالایز»: «تحلیل اطلاعات»؛ «اینفورمیشن گپ»: «شکاف اطلاعاتی» و «اینفورمیشن گدرینگ»: «گردآوری اطلاعات». اینکه اندیشمندان و زبان‌شناسان یک کشور یا یک زبان و فرهنگ گرد هم آیند و برای جلوگیری از نابودی زبان واژه‌سازی کنند کار درستی است اما با خواندن واژه‌های ساخته‌شده به وسیله فرهنگستان زبان و ادب فارسی این پرسش پیش می‌آید که از کی واژه‌های همانند غذای فوری، جناح، تحلیل، منظره و اطلاعات پارسی است که فرهنگستان همیشه فعال ما آن را به مردم پیشنهاد می‌دهد تا این واژه‌ها را برای گفت و شنود‌ها و زبان نوشتاری به کار ببرند. از این دیدگاه با این واژه‌سازی‌ها این قند پارسی به جای بنگاله به ترکستان می‌رود.

/ 0 نظر / 5 بازدید