شعر :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

شعر ،

 

انديشه اي مرئي است ،

 

واژه اي نامرئي است :

 

در رفت و آمد است ،

 

ميان هستي و نيستي .

 

اوكتاويو پاز ـ ترجمه حسن فياد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید