عاشقانه-22

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عـشق از ازل اسـت و تـا ابـد خـواهـد بـود

 

جــوينـده ي عـشق تـا ابـد خـواهـد بـود

 

فــــردا كـــه قـيـامـت آشـكارا گــردد

 

هـر دل كـه نـه عاشق است ، رد خـواهد بـود

 

ابوسعيد ابوالخير

 

/ 0 نظر / 5 بازدید