ترجمه‌ي هشت دفتر شعر فريدون مشيري به‌پايان رسيد :

مجموعه‌ي شعرهاي فروغ فرخزاد به انگليسي ترجمه شد.

به‌گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مجموعه به صورت دوزبانه با ترجمه‌ي مهدي افشار و مناواز آلكساندريان، دفترهاي "اسير"، "ديوار"، "عصيان"، "تولدي ديگر" و "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد" اين شاعر معاصر را شامل مي‌شود كه ازسوي انتشارات سمير به‌چاپ رسيده است. />

به اعتقاد مهدي افشار كه پيش از اين دفتري از شعرهاي سهراب سپهري را به انگليسي ترجمه كرده و به ترجمه‌ي شعرهاي فريدون مشيري مشغول است، ترجمه‌ي شعر فروغ از اين‌ها دشوارتر است. />

به گفته‌ي او، شعر سهراب بسيار ساده است و برخلاف اين‌كه فكر مي‌كنند در هند بوده و شرقي‌تر است، اصلا با ذهنيت و زبان فرنگي نوشته شده و به‌راحتي مي‌توان واژه جايگزين كرد؛ اما بر شعر فروغ روح ايراني حاكم است و به اين دليل ترجمه‌ي آن دشوار است. شعر فريدون مشيري نيز شعري انساني است و شعر انساني فراگير است و مضامين اخلاق، مروت، مهرورزيدن و طبيعت به‌راحتي ترجمه‌پذيرند. />

افشار همچنين ترجمه‌ي هشت دفتر از "بازتاب نفس صبحدمان" مشيري شامل "تشنه‌ي توفان"، "گناه دريا"،‌ "ابر و كوچه"، "بهار را باور كن"، "از خاموشي"، "ريشه در خاك" و "مرواريد مهر" را به پايان رسانده و آن را به نشر نامك سپرده و به ترجمه‌ي دفتر دوم اين كليات مشغول است. />

"عشق يعني پرهيز از گناه" و "گفت‌وگوي يك زن با خدا" آخرين كتاب‌هاي منتشرشده‌ي اين مترجم‌اند كه به‌ترتيب از سوي نشر چامه و نامك عرضه شده‌اند.

/ 0 نظر / 5 بازدید