تک بیت های ناب :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آن را که عقل و همت و تدبیر و رای نیست

خوش گفت پرده دار که کس در سرای نیست

                                                                    سعدی

 

آن روز که من پیش تو ام شب نشود

و آنشب که تو در پیش منی روز مباد

                                                                 آذر بیگدلی

 

آن شاخ که سر برکشد و میوه نیارد

فرجام به جز سوختنش نیست سزاوار

                                                            پروین اعتصامی

 

آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم

بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم

                                                              رهی معیری

 

دوش در حلقه ی ما قصه ی گیسوی تو بود

تا دل شب سخن از سلسله ی موی تو بود

                                                                  حافظ

 

/ 0 نظر / 5 بازدید