وحشي بافقي ( قرن دهم ) :

الهي سينه اي ده

الهي سينه اي ده آتش افروز

در آن سينه دلي ، وان دل همه سوز

هر آن دل را كه سوزي نيست ، دل نيست

دل افسرده ، غير از آب و گل نيست

/ 1 نظر / 4 بازدید
صابري (ديدمهندسي)

از باباطاهر: به‌آهي گنبد خضرا بسوجم / فلك را جمله سر تا پا بسوجم. // بسوجم ورنه كارم را بساجي / چه فرمايي بساجي يا بسوجم.