حافظ :

 
فاش می گويم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار
چه کنم حرف دگر ياد نداد استادم
/ 1 نظر / 4 بازدید
Meghdad

وا... چه عرض کنم . توی روزگار ما اين حرفها شده چادر تبليغاتی که سر درب همه کوچه پس کوچه می زنن ، اما براستی مال کدومشون اصيله ، خدا می دونه .