صديق تعريف: موسيقي آوازي ما پيشرفت نکرده است

 

صديق تعريف که همه صداي او را بر تيتراژ مجموعه امام علي (ع) به ياد دارند ، از عدم پيشرفت در موسيقي آوازي کشور گلايه دارد.
وي با اشاره به اين که هنرهاي جدي در سطح جهان مخاطبان خاص و آموزش ديده دارد ، گفت : همين موسيقي رديف و دستگاهي به علت متفکرانه و جدي بودنش به مخاطبان خاص و آموزش ديده اختصاص دارد و طبيعي است که عامه مردم هم موسيقي خاص و مورد مصرف خودشان را دارند. به گزارش مهر ، وي با بيان اين که اين موضوع ، خاص کشور ما نيست ، تاکيد کرد: نبايد از موسيقي رديف و دستگاهي توقع بيش از حد داشته باشيم اگر بخواهيم تغييري بنيادين و فوري در آن ايجاد کنيم ، به آن لطمه زده ايم و اگر موسيقيدانان ايراني بخواهند صرفا به فراگير شدن موسيقي توجه کنند ، در ورطه موسيقي بازاري مي افتند. وي تاکيد کرد: از آنجايي که فرهنگ ما يک فرهنگ کلامي - شنيداري و متکي به هنر شعر است ، طبيعي است که کلام و آواز در موسيقي ايراني از اهميت ويژه اي برخوردار است.

/ 0 نظر / 42 بازدید