چهار شعر از واهه آرمن :

۳

مرگ پدرم
  غم‌انگیزترین واقعیت زندگی بود و
مرگ مادرم
  خنده‌دارترین دروغ دنیا

۴

آن روز
با خدا
به دیدن یک حواری رفتیم
تا سلام کردم
  گونه‌ام را بوسید و
  پرسید
  تنهایی؟...

فرهیختگان

/ 0 نظر / 6 بازدید