جبران خليل جبران :

 

اگر ارزش واقعي خود را بشناسيد ،

 هرگز نابود نمي شويد .

/ 2 نظر / 3 بازدید