فرخي يزدي –2 :

سخت بسته با ما چرخ ، عهد سست پيماني

داده او به هر پستي ، دستگاه سلطاني ،

دين ز دست مردم برد ، فكرهاي شيطاني

جمله طفل خود بردند در سراي نصراني ،

اي دريغ از اين مذهب ، داد از اين مسلماني

توضيح 2 : فرخي پس از اخراج از مدرسه به كارگري مشغول شد و تا آخر عمر از دسترنج خود امرار معاش كرد

 

استاندارد ايزو : ... من به شعرهای سهراب خيلی علاقه دارم. اگر ممکنه از سهراب و از شعرهاش بفرمائيد.

پاسخ استاندارد ايزو : منتظر مطالب و شعرهای بعدی باشيد…

/ 3 نظر / 2 بازدید
ashkan

اگر دوست داشتيد به بنده هم سری بزنيد ضمنا بلاگ جالبی داری

ISO 9001:2000

سلام مهندس صدری زاده.من به شعرهای سهراب خيلی علاقه دارم. اگر ممکنه از سهراب و از شعرهاش بفرمائيد.

ehsan

سلام وبلاگ قشنگی داری.بالاخره نفهميدم اون آقا صدری زاده است يا شما. بهمن هم سر بزن