چشم در چشم هم :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

و رسالت من اين خواهد بود ،

تا دو استكان چاي داغ را ،

از ميان دويست جنگ خونين ،

به سلامت بگذرانم ،

تا در شبي باراني ،

آن ها را ،

با خداي خويش ،

 

چشم در چشم هم ،

 

نوش كنيم .

 

زنده ياد حسين پناهي

 

/ 0 نظر / 4 بازدید