غريبه آشنا :

چقدر آشنا مي نمايي غريبه
بگو از كجا، از كجايي غريبه؟
در اين شهر و اين شب چه بي سرپناهي
نداري مگر آشنايي غريبه؟
تن شهر بوي تو را مي دهد باز
تو جان كدام آشنايي غريبه؟
غبار كدامين سفر بر تو مانده است
كه گرد از دلم مي زدايي غريبه
تو را مي شناسم تو همرنگ خون خدايي
تو همرنگ خون خدايي غريبه
كمينگاه ديو است اين شهر و اين شب
مگر در دل من درآيي غريبه
تو رفتي و مانده است در كوچه شهر
نشان از توام رد پايي غريبه

به مناسبت روز عرفه که مصادف است با شهادت مظلومانه مسلم بن عقيل (ع) فرستاده امام حسين عليه السلام به كوفه . . . ( گفت و شنود - کیهان )

/ 0 نظر / 4 بازدید