به مناسبت 28 مزداد : از کتاب آخر چه حاصل، «لاکتابی!» بهتر استنیما جمالی، گل آقا

تیمسار ژنرال!
آقای «جمال لندهور»، در نطق روز یکشنبه خود به «شعبان جعفری» لقب تیمسار ژنرال شعبان بی‌مخ داده، گفت که چرا شهربانی به این شخص حقوق می‌دهد؟به عقیده مفسر توفیق، شهربانی زیاد کار بیجایی نکرده است. زیرا ژنرال‌های ما نه تنها بی‌مخ هستند، بلکه دل و جرأت هم ندارند. با این حال پول کلانی هم می‌گیرند و حال آنکه تیمسار ژنرال «شعبان» لااقل زوروخون دارد و استحقاقش برای گرفتن پول از آنها بیشتر است!لاکتابی!
هر کسی حرف حسابی زد، دهانش مشت خورد
زان که در این دوره حرف ناحسابی بهتر است
در جواب حرف حق، «حاضر» شود چوب و چماق
تا بدانی، در سخن، «حاضر جوابی» بهتر است
رو متاب از قتل و غارت، دست بر چاقو ببر
قلدری را پیشه کن، قلدر مآبی بهتر است
هر کجا دیدی کتاب، آتش بزن، یا پاره کن
از کتاب آخر چه حاصل، «لاکتابی!» بهتر است
فتنه


هفته نامه توفیق پنج‌شنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۳۰، 58 سال قبل

/ 0 نظر / 4 بازدید