یک شعر از آکسیلیا مو به ترجمه علی مسعودی‌نیا

    یک شعر از آکسیلیا مو  به ترجمه علی مسعودی‌نیا

آکسیلیا مو متولد شهر استانبول ترکیه است. او شاعری دو‌رگه است و به زبان انگلیسی شعر می‌گوید و از شاعران مکتب «شعر زبان» به شمار می‌رود. برخی آثارش به زبان ترکی هم ترجمه شده‌اند.

داروی کشتن کرم

پوچ و بی‌معنا
کلمات نا‌مرد مدتی کوتاه پرواز می‌کنند
با بی‌مسوولیتی پرتاب می‌شوند
با عجله، با نوعی وحشت سازمان‌دهی‌شده
مشتی ماسه می‌شوند برای کور کردن دشمنان
تنها برای مدتی کوتاه

وکیل کرم‌های کلمه‌واری می‌سازد
که حقایق را می‌خورند تا توخالی شوند
پنجه‌های جنون، دنباله‌های حسادت
رد‌پاهای نمایشی برای منع تعقیب

پس تو پاد‌زهر را می‌یابی
نسخه‌ای می‌نویسی، داروی ضدکرمی تجویز می‌کنی
خلاص می‌شوی از تطمیع‌ها
شهامت پیدا می‌کنی، درمان پیدا می‌کنی، شعر پیدا می‌کنی

همه که شاعر نیستند، همه که از شعر معاف نیستند
تمام ارواح که ملافه‌های حقیقت را مغشوش نمی‌کنند

فرهیختگان

/ 0 نظر / 4 بازدید