شهادت مولای متقيان حضرت علی (ع) را تسليت می گوييم :

عمری است که دم به دم علی می گویم

در حــال نشــاط و غـم عــلــی می گویم

یـک بــار عــلــی (ع) گفتــم و انشــاءالله

تـا آخــر عمــر هـم عـلـی (ع) می گویم

/ 1 نظر / 4 بازدید