بشر از نگاه جيم ديتور :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

شاهزاده ي خاك ؟ فكر مي كنم اگر امروز شكسپير مي خواست بنويسد ،

خوب شايد به جاي آن چنين مي گفت :

 

چه نجاستي اين بشر !

چه باد به سر و ناكارآمد در خرد ورزي !

چه محدود در دانش !

چه خود شيفته و چه خودسر است در ريخت و در حركت !

چه خودپسندانه خويش را خدا مي بيند !

اما حيوانات روي زمين با ترس از پيش روي او مي رمند !

زان كه زود آنها را به شاهزاده ي خاك فرو خواهد كاست !

و كيهان را به نقطه آغاز باز خواهد گرداند !

به جايي كه جهان و هستي از آن آغاز شد !

 

منبع :

 

Some in power , Some in pain , A Symphonic meditation on Humanity and space , Gim Dator

“ پاره اي بر سرير قدرت ، پاره اي نشسته در محنت ، تاملي سمفونيك درباره بشريت و فضا “ ، جيم ديتور ، ترجمه دكتر سيد حسن مرتضوي نصيري

 ديدگاه ويليام شکسپير را در مورد بشر ببينيد .

/ 0 نظر / 4 بازدید