امام خمینی (ره) در آینه شعر فارسی -6

کجاست دامن لطفت ؟ (( شاعر : فاطمه راکعى ))

هزار دست تمنا گشاده است دلم

کجاست دامن لطفت بیا شکست دلم

تو مهربان تر از آنى که پا بر او بنهى

به پاى عشق تو خود را دخیل بست دلم

بیا دوباره و بگذار چون که مى گذرى

کشد به دامن تو عاشقانه دست دلم

تو آمدى و گشودى به عشق چشمم را

که چشم از همه عالم به جز تو بست دلم

دلم دلم چه کند با غم نبودن تو ؟

ببین که در غم تو , چون به خون نشست دلم

/ 0 نظر / 2 بازدید