پیر و جوان :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ظریفی پیر شده بود . جوانی او را گفت : " به سنی رسیدی که بدترین اوقات عمر است و بلای جان مردم شدی " .

پیر گفت : " امیدوارم که تو به این سن نرسی تا به محنت نیفتی و بلای جان مردم نشوی ! "

/ 0 نظر / 2 بازدید