فريدون مشيری :

تاج از فرق فلك برداشتن

جاودان آن تاج بر سر داشتن

در بهشت آرزو ره يافتن

هر نفس شهدي به ساغر داشتن

روز ، در انواع نعمتها و ناز ،

شب ، بتي چون ماه در بر داشتن

صبح از بام جهان چون آفتاب ،

روي گيتي را منور داشتن

شامگه چون ماه رؤيا آفرين ،

ناز بر افلاك و اختر داشتن !

چون صبا در مزرع سبز فلك ،

بال در بال كبوتر داشتن

حشمت و جاه سليمان يافتن ،

شوكت و فر سكندر داشتن

تا ابد در اوج قدرت زيستن ،

ملك هستي را مسخر داشتن

بر تو ارزاني كه ما را خوش تر است ،

لذت يك لحظه ، مادر داشتن

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
عاشق و دیوانه

سلام.سال نو مبارک شعرهای زیبایی داری به من هم سر بزن.ولی این لینکهای اخوندی رو از تو وبلاگت بر دار.بای