عاشقانه-125 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عشق به اين معنا نيست كه به يكديگر خيره بشويم ،

 

اما به اين معنا است كه بتوانيم با يكديگر به يك مسير در آينده نگاه كنيم .

 

 

آنتوان دوسنت اگزاپري

 

/ 0 نظر / 3 بازدید