پیغام گیر تلفن در منازل شاعران کهن! :


125.gif
در منزل حافظ

رفته ام بیرون من از کاشانه خود غم مخور     تا مگر بینم رخ جانانه خود غم مخور

بشنوی پاسخ زحافظ گر که بگذاری پیام       آن زمان کو بازگردد خانه خود غم مخور
125.gif
در منزل سعدی

از آواز دل انگیز تو مستم                 نباشم خانه و شرمنده هستم

به پیغام تو خواهم گفت پاسخ          فلک گر فرصتی دادی به دستم

125.gif
در منزل خیام

این چرخ فلک عمر مرا داد به باد             ممنون توام که کرده ای از من یاد

رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش             آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد

125.gif
در منزل فردوسی

نمی باشم امروز اندر سرای               که رسم ادب را بیارم بجای

به پیغامت ای دوست گویم جواب                چو فردا برآید بلند آفتاب
125.gif
در منزل مولانا

بهرسماع ازخانه ام رفتم برون رقصان شوم   شوری برانگیزم بپا خندان شوم شادان شوم

می گو به من پیغام خود هم نمره وهم نام خود    فردا تورا پاسخ دهم جان تورا قربان شوم


125.gif
در منزل منوچهری دامغانی

از شرم به رنگ باده باشد رویم            در خانه نباشم که سلامی گویم

بگذاری اگر پیام پاسخ دهمت           زان پیش که همچو برف گردد مویم
 

125.gif
در منزل باباطاهر عریان

تیلیفون کِرده ای جانم فدایت             الهی مو به قربونِ صدایت

چو از صحرا بیایم نازنینم               فرستم پاسخی از دل برایت

از وبلاگ : راز گل سرخ

/ 0 نظر / 4 بازدید