داوري و سنجش :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ما خود را با توجه به كاري مي سنجيم كه توانايی

 

 انجامش را داريـم ، در حالي كه ديگران مـا را بـا

 

تـوجـه به كارهايي كه كرده ايم داوري مي كنند .

 

 

پرمودابترا

 

/ 0 نظر / 4 بازدید