تک بیت های ناب :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

الهی از سر کوی تو گر بار سفر بندم

نخستین منزل از کوی تو آخر منزلم باشد

رشکی همدانی

 

امتحان کردیم ماه و سال را

زندگی آش دهن سوزی نبود

ابراهیم صهبا

 

امروز چنان باش که فردا چو روی

خندان تو برون روی و گریان همه کس

اوحدی

 

مزرع سبر فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

حافظ

 

تو را آتش عشق اگر پر بسوخت

مرا بین که از پای تا سر بسوخت

سعدی

 

امروز می خوری غم فردا و همچنان

فردا به خاطرت غم فردای دیگر است

رهی معیری

 

نامم بنویس اکنون در مدرسه  عشاق

یا جان مرا بستان یا مست و رهایم کن

سید فتح الله صدری زاده

/ 8 نظر / 11 بازدید
پونه

الهی از سر کوی تو گر بار سفر بندم نخستین منزل از کوی تو آخر منزلم باشد/كجا بتوان رفت كه بي تو رفت كه عشق تو بسته برجان ودلم باشد / امتحان کردیم ماه و سال را زندگی آش دهن سوزی نبود/او چو ديگي بود و زيرش اتشي ما اش او / هركه را ديدم ا زين ديگ بي روزي نبود /

پونه

الهی از سر کوی تو گر بار سفر بندم نخستین منزل از کوی تو آخر منزلم باشد/كجا بتوان رفت بي تو كه عشق تو بسته برجان ودلم باشد / برميگردم

پونه

امروز چنان باش که فردا چو روی خندان تو برون روی و گریان همه کس /خواهند بگريند و خواه شادي كنند اشك مرا ببين كه مردم درهوس /مزرع سبر فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو/ اين همه روز وشب كشتم و ابش دادم / وقت خرمن به من گفتي تو برو / تو را آتش عشق اگر پر بسوخت مرا بین که از پای تا سر بسوخت /نگويم حرف روي حرفت عزيز كه عشقت زبان شكايت بدوخت / امروز می خوری غم فردا و همچنان فردا به خاطرت غم فردای دیگر است /به غم خوردن من تو خرده نگير چه داني كه چه در دلم وسراست /

پونه

نامم بنویس اکنون در مدرسه عشاق یا جان مرا بستان یا مست و رهایم کن/ازروزازل نام تو درسينه ي من بود / خواهي كه بببيني باعشق صدايم كن

سينرژی

ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری ... بر حذر باش که سر می‌شکند ديوارش

سلام]