مولوی :

نردبان این جهان ما و منی است

عاقبت این نردبان افتادنی است

لاجرم هر کس که بالاتر نشست

استخوانش سخت تر خواهد شکست

/ 1 نظر / 3 بازدید
پونه

حبذا ان را كه ازما ومن گسست /درميانه رفت ودست وپاي خود نبست