تو به من خندیدی


بعدها فروغ فرخزاد جواب حمید مصدق را اینطور داده است:


من به تو خندیدم؛

چون که می­دانستم؛

تو به چه دلهره از باغچۀ همسایه

سیب را دزدیدی؛

پدرم از پی تو تند دوید؛

و نمی­دانستی

باغبان باغچۀ همسایه؛

پدر پیر من است؛

من به تو خندیدم؛

تا که با خندۀ خود

پاسخ عشق تو را

خالصانه بدهم؛

بغض چشمان تو لیک؛

لرزه انداخت به دستان من و

سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک؛

دل من گفت: برو!

چون

نمی­خواست به خاطر بسپارد؛

گریۀ تلخ تو را؛

و من رفتم و هنوز؛

سال­هاست که در ذهن من آرام آرام؛

حیرت و بغض تو تکرار کنان؛

می­دهد آزارم؛

و من اندیشه­کنان غرق در این پندارم؛

که چه می­شد

اگر باغچۀ خانه ما سیب نداشت؛

/ 0 نظر / 4 بازدید