چشم دوست :

از ارتفاع افتاد اما نمرد ولی از چشم دوست افتاد و مرد !

/ 2 نظر / 2 بازدید
سينرژی

ياد اين نکته افتادم که خيلی از کوهنوردان و فضانوردان بر اثر حوادث ساده جان خود را از دست داده اند.

سینرژی

سلام چند روزی است بروز ننموده‌ايد؟