ابن يمين فريومدي ( قرن هشتم ) :

اين نيز بگذرد

اي دل غم جهان مخور ، اين نيز بگذرد

دنيا چو هست بگذر ، اين نيز بگذرد

گر بد كند زمانه ، تو نيكو خصال باش

بگذشت ازين بسي به سر ، اين نيز بگذرد

/ 2 نظر / 5 بازدید
با شتاب به پیش

سلام.از دعوتتون ممنون.می خوام شروع کنم مثنوی معنوی بخونم (کل کتاب)چطوره؟