برداشت بعدي...!


 

* چند بار با «ناخودآگاه» خويش «چت» كرده ايم؟

* چه شد عادتها «ما را» ، «مال خود» كردند؟

* «خودخواه» چگونه مي تواند «خيرخواه» باشد؟

* غالباً «چوب» «چهار چوبهاي ذهني» خود را مي خوريم.

 

 

علي درويش


/ 0 نظر / 4 بازدید