بهار و گل / حافظ

حافظ

novroz-02.jpg

بهار و گل طرب‌انگيز گشت و توبه‌شکن

به شادي رخ گـــل، بيخ غــــم ز دل برکن

رسيــــد باد صبا، غنچــــــــه در هــــــواداري

ز خــــود برون شــد و بر خود دريـــد پيراهن

طـــريق صدق بيامـــــوز از آب صــــــافي دل

بــــــه راستي طلب آزادگــــي ز ســـــرو چمن

ز دستبــــرد صبا گــــــرد گــــل کــــلاله نگـــــــر

شکنـــج گيسوي سنبل ببين به روي سمن

عروس غنچه رسيد از حرم به طالع سعد

به عينه دل و دين مي‌برد به وجه حسن   

سفيـــــــــــر بلبل شوريده و نفير هزار

براي وصل گـــل آمد برون ز بيت حـــزن

حديث صحبت خوبان و جام باده بگو

به قول حافظ و فتوي پير صاحب فن


/ 0 نظر / 58 بازدید