عاشقانه-150 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

تـنها تـوئـي تـنها توئي در خـلوت تنهائيم

 

تنها تو مي خواهي مرا با اين همه رسوائيم

 

جان گشته سرتا پا تنم از ظلمت تن ايمنم

 

شــو آفـتاب روشنـم پـيدا بــه نـاپـيدائيم

 

مـن از هـوسها رسته ام از آرزوها جسته ام

 

مـرغ قفس بشكسته ام شادم ز بـي پروائيم

 

دانـي كـه دلدارم تـوئي دانم خريدارم توئی

 

يـارم توئي يارم توئي شادي از اين شيدائيم

 

 

 

زهره اتابكي ( متولد 1301 شمسي )

 

/ 0 نظر / 4 بازدید