جايگاه دريا در باورهاي اساطيري و مذهبي انسان‌ :

اهميت حياتي دريا در زندگي انسان باعث شده تا اين پديده در باورهاي اساطيري و مذهبي انسان‌ها جايگاه خاصي را اشغال کند.

به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در وبلاگ "ياد يار" به نشاني http://aahangarkawa.persianblog.ir در ادامه مي‌خوانيد: تقريبا نزد همه‌ي ملل دنيا دريا‌هاي مقدسي وجود دارند که سرچشمه‌ي فيض و برکت الهي و تطهير کننده‌ي انسان از زشتي‌ها تلقي مي‌شوند. به همين ترتيب در اساطير بسياري از اقوام داستان‌هايي اندر باب افگنده شدن پهلوان‌ها و يا پيامبران حين کودکي در آب وجود دارد. />

از اين داستان‌ها چنين بر مي‌آيد که حيات اين موجودات به نحوي هديه و عطيه‌اي آب به شمار مي‌رود و آنها خود همانند دريا قدرتمند، فيض رسان و در تلاش خستگي ناپذير براي نابودي اهريمنان بوده‌اند. />

در داستان حضرت يونس (ع) زماني که يونس را در آب مي‌اندازند، چهل روز بعد در حالي که از معاصي و گناهان پاک شده بود، از شکم ماهي و دريا خارج مي‌شود. دريا و ماهي دراين داستان همانند چاهي که حضرت يوسف (ع) را برادرانش در آن مي‌اندازند، زمينه‌اي است براي عروج و تصفيه‌ي روح. />

چنانکه حضرت مولانا با درنظر داشت اين معني مي‌فرمايد: />

يونسي ديدم نشسته برلب درياي عشق />

گفتمش چوني؟ جوابم داد بر قانون خويش />

گفت بودم اندرين دريا غذاي ماهيي />

پس چوحرف نون خميدم تا شدم ذالنون خويش />

دريا به صورت کل در ادبيات و شعر نماد زندگي، تلاش و تکاپو به شمار مي رود. گاهي هم از دريا مراد نيستان ملکوتي و سرزمين موعود بوده است که انسان در سير تکاملي خويش بالاخره به آن خواهد رسيد: />

خلق چو مرغابيان، زاده زدرياي جان />

کي کند اينجا مقام مرغ کز آن بحر خاست />

بلکه به دريا دريم، جمله در او حاضريم />

ورنه زدرياي دل موج پياپي چراست

/ 0 نظر / 4 بازدید