عاشقانه-23 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

مطلب طاعت و پـيـمان و صـلاح مـن مست

 

كـه بـه پيمانه كـشي شـهره شدم روز الست

 

من همان دم كه وضـو ساختم از چشمه عشق

 

چـار تكبير زدم يكسره بـر هـر چه كه هست

 

 

حافظ

 

/ 0 نظر / 6 بازدید