از شعر نيمايي تا بهارستان-27

مي خواهم شعري بنويسم

تا برفابه رنجي كه از سينه ي مردم پايين مي ريزد

تاريكي ها و علف ها را با خود ببرد

ببرد و به آهي پنهان شود

 

شمس لنگرودي

/ 2 نظر / 4 بازدید
badri

سلام:خوبيد؟من برگشتم.با دست پر...

امير

سلام......خوبه.......به..من هم سر بزن....................