عاشقانه-8

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عشـق چون در سينه ام بيدار شد

از طلـب ، پـا تـا سـرم ايثار شـد

ايـن دگـر مـن نيستم ، من نيستم

حيف از آن عمري كه با من زيستم

 

 

فروغ فرخزاد

 

/ 0 نظر / 48 بازدید