شعر عاشورايي :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

شعر عاشورايي شعري است كه در مقام تبيين مقولات ارزشي اين نهضت

  الهي است و متعهدانه حول محور مسائل زيربنايي آن حركت مي كند .

 

                      سيف الله قرباني ، خردنامه همشهري 6 اسفند 1383

 

/ 0 نظر / 2 بازدید