ماه فرو ماند از جمال محمد (ص ) :

مهربان ترین فرشته خاکی می آید و دل کائنات در روز میلاد ختم رسل از شوق قالب تهی می کند. او از حق آمده و به حق برانگیخته شده است.
ابتدا و انتهایش رنگ خدایی دارد. آفتاب جهان افروز و عالم تاب توحید است که برف ظلم را آب می کند و نوید بهار می دهد. 
17ربیع الاول، روز میلاد خاتم انبیا، حضرت محمد(ص) است که تمامی جهان در این روز غرق شادی و سرور است.
میلاد نبی اکرم (ص) نقطه تحول تاریخ است که تمدن بشری و فرهنگ عظیم انسانی را در میان مسلمانان جهان متحول و دگرگون ساخت.
میلاد پربرکت حضرت محمد، یادکرد پرداختن به رخدادى بنیادین یعنى وحدت میان مسلمانان جهان است.
پیمانه جان هر مسلمان واقعى لبریز است از عشق و شیدایى به پیامبر عظیم الشان جهان اسلام که تا واپسین لحظات عمر شریف خود با پافشارى بر یکپارچگى چشم از جهان فرو بست.
قلب عالم امکان است. جریده هستی است. افلاکی ترین فرشته خاکی است. پادشاه لولاک است. مصطفی است. برگزیده حق است. نامش بلند و دینش پاینده

.

ماه فرو ماند از جمال محمد

 

سرو نباشد به اعتدال محمد

 

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست 

 

در نظر قدر با کمال محمد

 

وعده دیدار هر کسى به قیامت 

 

لیله اسرى شب وصال محمد

 

آدم و نوح و خلیل و موسى و عیسى 

 

آمده مجموع در ظلال محمد  

 

عرصه گیتى مجال همت او نیست 

 

روز قیامت نگر مجال محمد

 

و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس‏

 

بو که قبولش کند بلال محمد

 

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

 

تا بدهد بوسه بر نعال محمد

 

شمس و قمر در زمین حشر نتابد

 

نور نتابد مگر جمال محمد

 

شاید اگر آفتاب و ماه نتابد

 

پیش دو ابروى چون هلال محمد

 

چشم مرا تا به خواب دید جمالش 

 

خواب نمى‏گیرد از خیال محمد

 

سعدى اگر عاشقى کنى و جوانى

 

عشق محمد بس است و آل محمد

/ 0 نظر / 4 بازدید