عاشقانه-146 :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اي روي تـو مـهـر عـالم آراي هـمه

 

وصـل تـو شب و روز تـمنـاي هـمه

 

گــر با دگـران به از مني واي به مـن

 

ور با همـه كـس همچو مني واي همـه

 

 

ابوسعيد ابوالخير

 

/ 0 نظر / 2 بازدید