عاشقانه-19

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  گــر جمله آفــاق همـه غــم بگرفت

بي غصه بـود هرآن كـه محكم بگرفت

يك ذره نـگر كه پاي در عشق بكوفت

و آن ذره جهان شد و دو عالم بگرفت

ابوسعيد ابوالخير

 

/ 0 نظر / 5 بازدید