داستان کوتاه : راز زندگی

.


در افسانه ها آمده، روزی که خداوند جهـــان را آفرید، فرشتگان مقرب را به بارگاه خود فراخواند و از آنها خواست تا برای پنهان کردن راز زنــدگی پیشنهاد بدهند.

یکی از فرشتگان به پروردگار گفت: خداوندا، آن را در زیر زمین مدفون کن.

فرشته دیگری گفت: آن را در زیر دریاها قرار بده.

و سومی گفت: راز زندگی را در کوهها قرار بده.

ولی خداوند فرمود: اگر من بخواهم به گفته‌های شما عمل کنم، فقط تعداد کمی از بندگانم قادر خواهند بود آن را بیابند، درحالی که من می‌خواهم راز زندگی در دسترس همه بندگانم باشد.

در این هنگام یکی از فرشتگان گفت: فهمیدم کجا، ای خدای مهربان، راز زندگی را در قلب بندگانت قرار بده، زیرا هیچکس به این فکر نمی‌افتد که برای پیدا کردن آن باید به قلب و درون خودش نگاه کند.

و خداوند این فکر را پسندید.
/ 1 نظر / 4 بازدید