عاشقانه-115

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

با قاطعيت مي توانيم بگوييم كه :

 

هيچ كار بزرگي در دنيا بدون عشق صورت نپذيرفته است .

 

جرج ويلهام فردريك هگل

 

/ 0 نظر / 4 بازدید